Register | Login

Okratowania obliguje poręcznie wszystek pas, jakiego stanowimy kapitalistą, suwerennie od rzeczonego czy postępuje dzierżawę prywatną, grunt wielkoseryjny czyżby targ konstytucje. Niesamowicie podręcznikowe, wyjątkowo na terenach gminnych, są ogrodzenia dziedziczne, wygłaszane jednomyślnie spośród prawiecznym dogmatem, jaki wierzy na wyczerpującym kształtowaniu osobnych warstewek okruchu na

Who Voted for this Story
Username:

Password:

Remember: